Regler för Diplom

våra regler & lite sunt förnuft

En upplevelse för kropp och själ

 • Du är medlem i föreningen
 • Kungsleden kan vandras antingen i ett svep (thru-hike) eller i sektioner (5 st) över tid,
 • de 5 sektionerna är: 
  Hemavan – Ammarnäs, Ammarnäs – Jäkkvik, Jäkkvik – Kvikkjokk, Kvikkjokk – Saltoluokta, Saltoluokta – Abisko eller omvänt, för kartor de Q&A-delen,
 • du vandrar hela sträckan med undantag endast för båttransporterna som ingår,
 • du ordnar med mat, vatten och andra förnödenheter själv utan hjälp från någon utomstående,
 • du följer den märkta leden,
 • du använder tält eller stugor att övernatta i, inte skydden (utom i nödläge),
 • du plockar skräp du ser efter leden,
 • du följer Allemansrätten,
 • du visar gott omdöme i närheten av renar,
 • du gräver ner #2, och bränner eller tar med ditt TP,
 • du stämplar ditt Trail Pass med minst 2 stämplar per sektion,
 • du följer LNT-filosofins 7 principer, 
 • du läser igenom broschyren ”Renens Rike” innan du går iväg (ha den gärna nerladdad i mobilen),
 • du är en god kamrat och hjälpsam vandrare.

För vandrare – av vandrare 

Mission

Vi är en ideell förening med mål att skapa en tryggare och säkrare vandring.

Dina pengar går till t ex nya förbättrad märkning, broar, spänger eller säkerhetsskydd. Det är vi ensamma om i fjällen. 

Vision

Föreningens vision är ett hållbart, inkluderande och jämställt friluftsliv – för alla. Vi arbetar för förbättrad folkhälsa, ökad naturturism, fler jobb och företag.

Genom våra initiativ vill vi få fler att vandra, samt ökad kunnskap om allemansrätten och rennäringen.

Värderingar