bli medlem!

Här blir du medlem i KHS

Till vänster skriver du dina uppgifter. Ange KHS.

Till höger väljer du vilken typ av medlemskap du vill ha:
Trail Angel för 250 kr eller

Ridge Runner med Diplom, Trail Pass, support och plakett för 600 kr.

Membership Trail Angel or Ridge Runner